FAIF-tilladelse

FAIF Banner

Høj investorbeskyttelse 

Vinding Gruppen er godkendt af Finanstilsynet som Forvalter af Alternative Investeringsfonde (FAIF-tilladelse) Det betyder at Vinding Gruppen A/S har påtaget sig en udvidet række lovkrav og forpligtelser på linje med finansielle virksomheder. 

Fordelene for dig som investorer er, at kravene Vinding Gruppen påtager sig gennem FAIF-tilladelsen, øger investorbeskyttelsen og bidrager derved til at skabe tryghed og gennemsigtighed i forhold til en investering. 

FAIF-loven stiller blandt andet krav om tilstrækkeligt kapitalgrundlag, uafhængig risiko- og complianceafdeling, styr på governance- og forvaltningsstruktur samt Fit & Proper godkendelse af medlemmerne af bestyrelse samt direktionen i Vinding Gruppen.  

Vinding Gruppen sørger desuden for, at alle ejendomsselskaber indgår aftale med en depositar, som ligeledes er godkendt af Finanstilsynet. Depositarens væsentligste opgaver er overvågning af pengestrømme samt verificering og registrering af ejerskab af aktiverne. 

Depositaren er desuden forpligtet til at føre tilsyn med at kapitalændringer, værdiansættelser og transaktioner sker i overensstemmelse med gældende lovgivning og vedtægter for de enkelte ejendomsselskaber.  

2020 09 01 DSF3342

Et udvalg af vores projekter

KK Type C Lysbuen 5 1

Lysbuen | Horsens

En ejendom med udsigt over Horsens Fjord

Se projektet
2021 08 12 DSF8349 HDR

Platanhaven | Odense

Unikke lejligheder med unik placering. 

Se projektet
20210930 A3 MAPPE X22 VIBORG BANEBY Compressed (002) (1)

Banebyen | Viborg

En ejendom med plads til alle - både parret, familien og seniorerne. 

Se projektet